Vodnik za pritožbe

Dragi kupec,

v primeru okvare izdelka, ki je bil kupljen v spletni trgovini Si.oxe-products.com, ravnajte na naslednji način:

1) Če je v opisu blaga naveden garancijski rok za kakovost blaga, lahko kupec uveljavlja pravice iz garancije – reklamacija v garancijskem roku. To velja tudi, če ima blago določeno časovno obdobje.

2) V primeru, da ima blago ob prevzemu napako, tudi če se bo ta pokazala pozneje, ta napaka uveljavlja kupčevo pravico do pomanjkljive izvedbe. Kupec lahko to pravico uveljavlja v 24 mesecih po prejemu blaga. To ne vpliva na obveznosti dobavitelja iz garancije kakovosti.

Garancijska doba
3) Garancijski rok za kakovost blaga začne teči z dnem, ko kupec prejme blago.

4) Garancijski rok je za vsak izdelek naveden v njegovem opisu. Če obstaja garancijski list za izdelek, se izda na dan prodaje blaga. Če garancijsko potrdilo ne obstaja, služi kot garancijski list davčni dokument.

5) Garancija ne krije običajne obrabe blaga (ali njegovih delov), ki nastane zaradi uporabe. V takem primeru krajše življenjske dobe izdelka ni mogoče šteti za napako in je kot take ni mogoče uveljavljati.

6) Strankam, ki uporabljajo blago v poslovne ali trgovske namene, ni zagotovljena garancija v skladu s civilnim zakonikom. V takem primeru so kupcem zagotovljene le pravice iz pomanjkljive izvedbe, v kolikor še vedno obstajajo obveznosti iz naslova pomanjkljive izvedbe proizvajalca ali uvoznika blaga na Češko.

7) V primeru, da je kupec v garancijskem roku na kupljenem blagu odkril napako, ki ni nastala zaradi njegove nepravilne uporabe, temveč zaradi napake samega izdelka, ima pravico uveljavljati blago prek reklamacijskega postopka.

Pomanjkljive pravice do izvedbe
8) Če blago nima lastnosti, določenih z zakonom, torej če ni dostavljeno v ustreznem dizajnu po opisu blaga ali če zadeva ni v skladu s češko zakonodajo, lahko stranka zahteva dostavo novega blaga. ali odstopi od pogodbe, razen če je drugače nesorazmerno z naravo napake. Če kupec ne odstopi od pogodbe ali zahteva dobavo novega blaga, je upravičen do primernega popusta na kupnino oziroma do popravila artikla. Za uveljavljanje teh zahtevkov se uporablja pritožbeni postopek, pri čemer je primarna poravnava popravilo artikla.

9) Kupec ima pravico uveljavljati pravico do napake za obdobje 24 mesecev.

Pritožbeni postopek
10) V primeru reklamacije kupec nadaljuje tako, da najprej kontaktira dobavitelja po e-pošti (info@oxe-products.com). Običajno bo v dveh delovnih dneh kupcu poslana informacija o nadaljnjih korakih, in sicer naslov pooblaščenega servisa, ki je najbližje prebivališču stranke oziroma naslov, kamor kupec pošlje reklamirano blago, in »vodnik za zahtevano blago". Pošiljanje teh dokumentov bo olajšalo identifikacijo pošiljke in hitrejšo obdelavo zahteve. Pošiljke, iz katerih ni razvidno, zakaj so bile dostavljene dobavitelju, bodo vrnjene pošiljatelju.

11) Blago je potrebno poslati v originalni embalaži ali ustrezni transportni embalaži, ker dobavitelj ne odgovarja za morebitne mehanske poškodbe pred prevzemom blaga. V primeru utemeljene reklamacije ima kupec pravico do vračila poštnine v najnižjem potrebnem znesku za varno dostavo (potrebno je predložiti dokazilo o stroških tega prevoza). V primeru neupravičene reklamacije potrošnik ni upravičen do povračila svojih stroškov, povezanih z reševanjem reklamacije, hkrati pa dobavitelj ni upravičen do povračila stroškov, ki so mu nastali (razen če ima potrošnik, da je je bila zloraba pravic potrošnikov).

Obravnava pritožb
12) Dobavitelj oziroma serviser bo ocenil upravičenost reklamacije za napako na blagu in po oceni kupca po telefonu ali elektronski pošti obvestil o načinu reševanja reklamacije. Nato bo kupec pozvan, da prevzame zahtevano blago.

13) V skladu z določbami 3. odstavka 19. člena Zakona št. 634/1992 Zb. o varstvu potrošnikov je rok za rešitev reklamacije trideset dni.

14) Vse utemeljene reklamacije, pri katerih se napaka pokaže v 30 dneh po prejemu blaga, dobavitelj avtomatsko rešuje z zamenjavo blaga za nov kos. Če blaga trenutno ni na zalogi, se dobavitelj zavezuje, da bo blago naročil v najkrajšem možnem času oziroma dovolil izbiro drugega blaga enake vrednosti. Za hitro rešitev reklamacije v zameno za nov kos v roku 30 dni od nakupa je treba reklamirano blago vrniti v originalni embalaži in v celoti (tj. vključno z vso dodatno opremo, priročniki itd.). Garancija za zamenjavo ne krije mehanskih poškodb.


4. Odstop od pogodbe

Pravica stranke do odstopa od pogodbe
1) Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe, če dobavitelj ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev dostave.

2) V skladu s § 1829 odst. a) civilnega zakonika pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga.

3) Za spoštovanje roka za odstop od kupoprodajne pogodbe zadošča, da odstop od pogodbe pošljete pred iztekom ustreznega roka iz 2. odstavka tega člena.

Dobaviteljeva pravica do odstopa
4) Dobavitelj je upravičen do odstopa od pogodbe le do odpreme blaga in le v primeru nedobavljivosti blaga ali bistvene spremembe cene blaga pri podizvajalcu. Pred odstopom pa je dobavitelj vedno dolžan stopiti v stik s stranko, da se dogovorimo za nadaljnje ravnanje.

Postopek v primeru odstopa od pogodbe
5) Če kupec odstopi od pogodbe, mu dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu, vrne vsa plačila, ki jih je dobavitelj prejel od kupca, vključno s stroški dostave ( razen dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi naročnikovega izbranega načina dostave, ki se razlikuje od najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja dobavitelj). Za vračilo plačil bo dobavitelj uporabil isto plačilno sredstvo, ki ga je naročnik uporabil za izvedbo začetne transakcije, razen če naročnik izrecno ne navede drugače. Dobavitelj vrne sredstva na račun kupca po podpisu dobropisa.

6) Kupec lahko odstopi od pogodbe tako, da o tem obvesti dobavitelja, elektronsko na elektronski naslov info@oxe-products.com ali pisno v prostorih dobavitelja.

7) Kupec ob odstopu od pogodbe navede številko naročila, spremenljivi simbol in datum nakupa ter predloži izvirnik ali kopijo dokazila o nakupu blaga. Pošiljke, iz katerih ni razvidno, zakaj so bile poslane dobavitelju, bodo vrnjene pošiljatelju.

8) Če je kupec blago že prejel in prevzel, pošlje blago nazaj v prostore dobavitelja, kjer dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja oceni stanje vrnjenega blaga. Za vračilo celotnega zneska je treba blago vrniti dobavitelju v nepoškodovanem stanju, nepoškodovano, v celoti (vključno z dodatki in vso priloženo dokumentacijo ter originalno embalažo).

9) V primeru, da je blago vrnjeno dobavitelju v drugem stanju kot nedotaknjeno, je kupec dolžan povrniti zlasti stroške v zvezi z obnovo blaga in škodo na blagu. Ti stroški in škoda se povrnejo s kupnino, ki jo v primeru odstopa od pogodbe povrne dobavitelj, se za te stroške in škodo ustrezno zmanjša.

10) V primeru odstopa od pogodbe kupec nosi stroške v zvezi z vračilom blaga.

11) Vzorec obrazca za odstop od pogodbe:

"Obvestilo o odstopu

Naslovnik: RICOM secure s.r.o., IČ: 08572852, s sedežem v Libercu, Na Belidle 1135, 460 06
Izjavljam, da odstopam od pogodbe o nakupu tega blaga, naročilo št. .. .. .. ..

Datum naročila / datum prejema: .. .. .. ../ .. .. .. ..

Ime in priimek kupca - potrošnika: .. .. .. ..

Naslov stranke - potrošniki: .. .. .. ..

Bančni račun, na katerega je treba vrniti denar: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

Podpis stranke - potrošnika (samo če je ta obrazec poslan v papirni obliki): .. .. .. ..

Datum: .. .. .

 

Pošiljko z reklamiranim blagom pošljite na naslov:

RICOM secure s.r.o.

Tovarni 319
471 54, Cvikov

To spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje kakovosti ponujenih storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate z njihovo uporabo. Več informacij Razumem.